Valuta och drivmedel

Uppdaterad: 2018-01-01

  Valuta Drivmedel
Danmark 12,34% 17,95%
Norge 3,17% 17,95%
Finland 11,80% 17,95%
Belgien 10,95% 17,95%
England 0,00% 23,65%
Frankrike 11,80% 17,95%
Holland 11,80% 17,95%
Italien 12,95% 17,95%
Polen 3,73% 17,95%
Schweiz 12,95% 17,95%
Tjeckien 12,95% 17,95%
Tyskland 11,80% 17,95%
Österrike 12,95% 17,95%
Övriga Öst 11,80% 17,95%