Valuta och drivmedel

Uppdaterad: 2018-09-01

  Valuta Drivmedel
Danmark 17,97% 23,96%
Norge 6,54% 23,96%
Finland 17,54% 23,96%
Belgien 16,56% 23,96%
England 0,00% 27,62%
Frankrike 16,56% 23,96%
Holland 16,56% 23,96%
Italien 18,44% 23,96%
Polen 7,98% 23,96%
Schweiz 17,54% 23,96%
Tjeckien 17,54% 23,96%
Tyskland 16,56% 23,96%
Österrike 18,77% 23,96%
Övriga Öst 17,54% 23,96%