Valuta och drivmedel

Uppdaterad: 2017-11-01

  Valuta Drivmedel
Danmark 10,68% 16,80%
Norge 2,17% 16,80%
Finland 10,09% 16,80%
Belgien 8,83% 16,80%
England 0,00% 22,42%
Frankrike 8,83% 16,80%
Holland 8,83% 16,80%
Italien 10,31% 16,80%
Polen 3,16% 16,80%
Schweiz 10,31% 16,80%
Tjeckien 10,31% 16,80%
Tyskland 8,83% 16,80%
Österrike 10,31% 16,80%
Övriga Öst 8,83% 16,80%