Valuta och drivmedel

Uppdaterad: 2018-04-01

  Valuta Drivmedel
Danmark 14,28% 18,95%
Norge 4,32% 18,95%
Finland 13,81% 18,95%
Belgien 12,88% 18,95%
England 0,00% 24,95%
Frankrike 13,55% 18,95%
Holland 13,55% 18,95%
Italien 14,54% 18,95%
Polen 4,95% 18,95%
Schweiz 14,67% 18,95%
Tjeckien 14,67% 18,95%
Tyskland 13,55% 18,95%
Österrike 14,67% 18,95%
Övriga Öst 14,67% 18,95%