Valuta och drivmedel

Uppdaterad: 2018-07-01

  Valuta Drivmedel
Danmark 17,28% 23,53%
Norge 5,98% 23,53%
Finland 16,78% 23,53%
Belgien 15,88% 23,53%
England 0,00% 27,62%
Frankrike 15,88% 23,53%
Holland 15,88% 23,53%
Italien 17,77% 23,53%
Polen 7,50% 23,53%
Schweiz 16,78% 23,53%
Tjeckien 16,78% 23,53%
Tyskland 15,88% 23,53%
Österrike 17,77% 23,53%
Övriga Öst 16,78% 23,53%