Kvalité & Miljö

På JATA Cargo ser vi det som en självklarhet att jobba med kvalités- och miljöfrågor och är därför kvalitets och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Klicka på länkarna ovan för att ladda ner certifikaten.

 

Kvalitetspolicy

 • Vi skall på ett engagerat, ansvarsfullt och förbättringsinriktat sätt tillsammans med våra samarbetspartners producera kundanpassade transportlösningar
 • Genom trovärdighet, flexibilitet och hög kompetens skall vi uppfylla ställda krav och bygga långsiktiga kundrelationer
 • Vi skall välja leverantörer som levererar rätt gods till rätt plats i rätt tid
 • Genom effektiva administrativa rutiner producera dokument på ett korrekt sätt

Miljöpolicy

JATA Cargo AB skall utifrån sina egna förutsättningar och resurser bedriva ett aktivt miljöarbete och bidra till en minskad miljöbelastning i företaget och dess omvärld genom att:

 • Känna till och följa lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet
 • Ställa tydliga miljökrav på sina leverantörer
 • Vara lyhörda för sina kunders miljökrav
 • Arbeta med källsortering och avfallshantering
 • Använda miljövänliga produkter och utrustning
 • Ha en effektiv dokument- och pappershantering
 • Ständigt arbeta med miljöförbättrande åtgärder