Till våra kunder på JATA Cargo AB

Semestertrafik 2018

Då närmar vi oss snart semesterperioden. Perioden sträcker sig från vecka 26 till och med vecka 35.

Under den här perioden ber vi Er att boka era transporter med god framförhållning eftersom antalet färjeplatser kan vara begränsade på grund av att rederierna prioriterar persontrafiken före godstrafiken. Vissa länder inom Europa inför även körrestriktioner för tung trafik under semesterperioden.

Vi gör vårt bästa för att tillgodose Era transportbehov men det här kan innebära förlängda ledtider.

Om du har transporter som inte kan vänta kontakta JATA Cargo för bästa lösning.

Om du har frågor gällande ovan information kontakta JATA Cargo för mer information.


 

Med vänlig hälsning,
JATA Cargo AB

Fredrik Persson


JATA Cargo AB

JATA Cargo har många års erfarenhet av transporter, vi vet vad som fungerar och inte fungerar. Med vårt stora personliga engagemang och erfarenhet kan vi tillsammans ta fram skräddarsydda transportupplägg som passar just dig, till och från hela världen.